skip to Main Content

Wniosek o świadczenie pieniężne związane z pobytem uchodźców z Ukrainy

Osoby, które przyjęły uchodźców mogą składać wnioski o refinansowanie kosztów ich pobytu. Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą ubiegać się  o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Świadczenie będzie przyznawane za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia nie dłużej niż za 120 dni. Wypłata świadczenia będzie następować z dołu. Jego wysokość wynosi 40 zł za osobę dziennie.

Złożone wnioski będą podlegać weryfikacji co do zgodności z zawartymi w nich danymi. Wskazani we wniosku obywatele Ukrainy, muszą mieć nadany numer pesel – jest to warunek konieczny do przyznania świadczenia.

Wzór wniosku dostępny jest w załączniku.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku (ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk), w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty, tel.: 61 888 44 54.

Do pobrania:

  1. Wniosek i karta osoby przyjętej do zakwaterowania
  2. KLAUZULA RODO
Back To Top
Skip to content