skip to Main Content

Pobyt uchodźców w Polsce – najważniejsze informacje (legalizacja pobytu, edukacja, opieka zdrowotna itp.)

Przyjazd obywateli Ukrainy do Polski, pierwsza pomoc, zakwaterowanie:

 • Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę ukraińsko-polską od 24 lutego 2022 roku przebywa legalnie na terytorium Polski i jest pod opieką państwa.
 • Jeżeli wjechał na podstawie ważnego paszportu, który został odnotowany przez Straż Graniczną pozostaje pod opieką Państwa Polskiego tj. ma prawo do uzyskania pomocy w zakwaterowaniu (wraz z wyżywieniem, pomocą medyczną i socjalną).
 • Jeżeli obywatel Ukrainy przekroczył granicę bez ważnego paszportu lub bez dokumentów, a także jeżeli nie uzyskał potwierdzenia wjazdu na teren Polski musi udać się do Placówki Straży Granicznej w Poznaniu celem potwierdzenia swojego pobytu.

  Dane Placówki Straży Granicznej Poznań-Ławica:
  Bukowska 285 Poznań (lotnisko Poznań-Ławica)
  tel. 61 8611300, 618611305
  e-mail: 
 • Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.Punkt recepcyjny w Poznaniu – Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, Poznań
 • W celu uzyskania pomocy obywatele Ukrainy mogą udać się do punktu informacyjnego zlokalizowanego na Dworcu Głównym (hol główny).
  Punkt jest czynny w godzinach od 8.00 do 22.00, W tych godzinach działa też specjalna infolinia dla uchodźców z Ukrainy +48 61 850 87 77.
 • Pomocy w zakwaterowaniu udziela także miejscowy urząd gminy, który skontaktuje daną osobę z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w celu  skierowania do miejsca zakwaterowania.Dyżurni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowegotel.: 61 854 99 00, 61 854 99 10, fax: 61 854 99 20, 61 852 73 27
  e-mail:

Pomoc medyczna:

 • każdy obywatel Ukrainy, którego wjazd od 24.02 został odnotowany przez Straż Graniczną lub dopełnił formalności zgłaszając się do Placówki Straży Granicznej Poznań-Ławica, będzie mógł korzystać ze świadczeń medycznych Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz szpitalnej (w dowolnej placówce).

Edukacja – informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy:

 • Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły w Polsce?
  Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz – napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.
  Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.
  Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.
  – Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, skontaktuj się z urzędem gminy, w której mieszkasz i poproś o wskazanie szkoły, w której Twoje dziecko będzie mogło się uczyć.
 • Do czego ma prawo dziecko z obywatelstwem ukraińskim w szkole w Polsce?
  Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w publicznych szkołach jest nieodpłatna. Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły.
  Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym, szkoła organizuje dodatkowe nieodpłatne lekcje języka polskiego. Szkoła może także tworzyć tzw. oddziały przygotowawcze.
  Uczniowie z zagranicy mogą korzystać z zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.
  Uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.

Pomoc materialna:

 • Obecnie rząd nie przewiduje pokrywania kosztów udostępnienia lokali przez podmioty prywatne. Wojewoda zapewnia zakwaterowanie z wyżywieniem w przygotowanych ośrodkach.
 • Osoby prywatne, goszczące obywateli z Ukrainy, mogą zgłosić się do gminnych Banków Solidarności z Ukrainą w celu uzyskania wsparcia w zakresie żywności, odzieży, łóżek kołder, artykułów niemowlęcych itp. Na terenie Buku punkt taki zlokalizowany jest w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Grodziskiej 13.
  Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 17-20 oraz w weekendy w godz. 10-14.

Ulotki z powyższymi informacjami dostępne są w holu urzędu i siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Back To Top
Skip to content