skip to Main Content

Rekrutacja do oddziału sportowego na rok 2022/2023

3 marca 2022 r.  rozpoczyna się rekrutacja do oddziału sportowego na rok 2022/2023.

Wnioski o przyjęcie do oddziału sportowego –  klas IV można składać w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów naboru.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
RODZAJ CZYNNOŚCITERMIN
Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów sportowych klas IV w Szkołach podstawowych, w których zostaną utworzone oddziały sportowe wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów naboru.Od 3.03.2022 r. godz. 9.00

do 10.03.2022 r. godz. 15.00

Próba sprawności fizycznej kandydatów posiadających bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.Od 14.03.2022 r. godz. 9.00
do 21.03.2022 r. godz. 15.00
Przekazanie informacji na temat wyników prób sprawności fizycznej.22.03.2022 r. godz. 12.00
Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.23.03.2022 r. godz. 9.00
Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do oddziału sportowego klasy IV.Od 23.03.2022 r.
godz. 9.00

do 30.03.2022 r. godz. 15.00

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.31.03.2022 r. godz. 12.00
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału sportowego klasy IV. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.od 31.03.2022 r. od godz. 12.00
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
Opublikowanie na stronach internetowych szkół podstawowych informacji o wolnych miejscach w oddziałach sportowych klas IV.4.05.2022 r. godz. 9.00
Składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca w oddziałach sportowych klas IV.Od 4.05.2022 r.
godz. 12.00
do 06.05.2022 r.
godz. 15.00
Próba sprawności fizycznej kandydatów posiadających bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnejOd 9.05.2022 r. godz. 9.00

do 13.05.2022 r.
godz. 15.00

Przekazanie informacji na temat wyników prób sprawności fizycznej16.05.2022 r. godz. 12.00
Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.17.05.2022 r. godz. 9.00
Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do oddziału sportowego klasy IV.Od 17.05.2022 r.
godz. 9.00
do 20.05.2022 r.
godz. 15.00
Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.23.05.2022 r. godz. 12.00

ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek o przyjęcie – klasy sportowe

Szczegóły dotyczące klas sportowych zamieszczone są na stronie: http://spbuk.pl/rekrutacja-do-oddzialu-sportowego-na-rok-szkolny-2022-2023/

Back To Top
Skip to content