skip to Main Content

Likwidacja wyrobów zawierających azbest w roku 2022

Od dnia 9 lutego br. można składać w urzędzie gminy (właściwym dla położenia danej nieruchomości) wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Do wniosku obowiązkowo należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.

Termin składania wniosków do urzędu gminy mija 12 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji o programie na stronie https://www.bip.powiat.poznan.pl/1588,azbest oraz pod numerem 61 888 44 55 (UMiG Buk – Ochrona Środowiska).

Do pobrania:
Obwieszczenie – regulamin – zasady likwidacji azbestu 2022

Back To Top
Skip to content