skip to Main Content

Źródła ogrzewania budynków – obowiązek złożenia deklaracji

Uwaga: obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna.

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB to bardzo ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych, to miejsce gdzie będą dostępne również informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. System jako centrum wiedzy dla obywatela w znaczący sposób ułatwi pozyskanie informacji, które są niezbędne np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę starego kotła.

CEEB stanowić będzie narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

Od 1 lipca 2021 r. wszedł obowiązek złożenia deklaracji. Można to zrobić na dwa sposoby:

  •  elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany.
  •  w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie miasta/gminy zgodnie z lokalizacją budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.

Do kiedy zgłosić deklarację?

  • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

 

Proces składania deklaracji do systemu, to pierwsza e-usługa, która daje możliwość zebrania danych w jednej, centralnej bazie informacji nt. źródeł ciepła i spalania paliw.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do 1 MW1.

W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest ono indywidualne takie jak np. kominek, bojler elektryczny lub koza wówczas deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie.
/źródło: gunb.gov.pl

Jeśli nie masz pewności, czy deklaracja została już złożona, możesz to sprawdzić na stronie: https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify

Jak złożyć deklaracje? -> https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

Back To Top
Skip to content