skip to Main Content

Czek na milion dla gminy Buk

Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam podczas oficjalnej uroczystości w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odebrał symboliczny czek na milion złotych w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”.

Przypomnijmy, konkurs zorganizowany był dla wszystkich gmin (wyłączając miasta na prawach powiatu) na najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID-19 (liczony od 1 sierpnia br.). Samorząd mógł w ten sposób wygrać milion złotych.

Podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim Wojewoda Wielkopolski  Michał Zieliński  w asyście I Wicewojewody Wielkopolskiego Anety Niestrawskiej  oraz koordynatora ds. szczepień zastępcy dyrektora Marcina Karpińskiego wręczyli 31 symbolicznych czeków. W województwie wielkopolskim kryterium konkursowe spełniło w sumie 86 gmin, pozyskując ogółem kwotę 52 mln zł.

– Teraz, kiedy odebrałem symboliczny czek, zaczniemy prowadzić rozmowy w gminie na jaki cel przeznaczyć pieniądze. Na najbliższych posiedzeniach komisji i sesji będę prosił radnych o propozycję, w tym również ze swej strony będę rekomendował zapewnienie nowego lokalu dla Ośrodka Pomocy Społecznej – mówił burmistrz Paweł Adam.

Jednocześnie przypomniał, że zgodnie z regulaminem konkursu, nagroda może zostać przeznaczona na cel, który dotyczy przeciwdziałania COVID-19, a więc zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków, w tym społeczno-gospodarczych. Mimo że zakres jest szeroki, wydatkowanie środków musi uwzględniać powyższe kryteria. (https://buk.gmina.pl/5146-milion-na-nowy-osrodek-pomocy-spolecznej-w-buku/)

 

Back To Top
Skip to content