skip to Main Content

5 listopada – wstrzymanie załatwiania spraw zw. z dowodami osobistymi

5 listopada 2021 r. (piątek) od godz. 11.30 nie będzie możliwości załatwienia spraw związanych z dowodem osobistym (wydanie, zgłoszenie utraty, zawieszenie certyfikatów, przyjęcie wniosku).

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna i całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych. Przerwa w funkcjonowaniu rejestru Dowodów osobistych jest niezbędna i wynika z konieczności wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do zapewnienia możliwości wydawania od dnia 8 listopada 2021 r. dowodów zawierających odciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela dowodu osobistego.

W  dniu 7 listopada 2021 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, która służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się.
Od poniedziałku 8 listopada 2021 r. będą wydawane nowe dowody osobiste z odciskami palców oraz z podpisem posiadacza dowodu osobistego.

Ważne!

• Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz go wymieniać.

• Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców) oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty w urzędzie.

• Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka możesz złożyć elektronicznie (gov.pl).

Back To Top
Skip to content