skip to Main Content

Wymiana wodomierzy

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku informuje mieszkańców gminy Buk, że prowadzone są prace związane z wymianą wodomierzy.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udostępnienie pomieszczeń, w których jest zainstalowany wodomierz, w celu jego wymiany przez pracowników Zakładu.

Przypominamy, że koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierzy głównych ponosi przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Legalizacja wodomierzy głównych, jak i tych dodatkowych jest ważna 5 lat.

Mieszkaniec zainteresowany dalszym rozliczaniem zużycia wody bezpowrotnie zużytej jest zobowiązany do przeprowadzenia legalizacji lub wymiany wodomierza dodatkowego (podlicznika), na własny koszt. Podliczniki również można zakupić w Spółce.

Więcej informacji pod numer telefonu 61 835 94 97.

Back To Top
Skip to content