skip to Main Content

Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.

Wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Dworcowej, torów kolejowych, drogi do Szewc, rzeki Trupiny w Buku.

Do pobrania:

  1. 1. Projekt uchwały – tekst zm. planu wraz z uzasadnieniem
  2. 2. Załącznik nr 1 – rysunek zm. planu
  3. 3. Prognoza oddziaływania na środ.
Back To Top
Skip to content