skip to Main Content

Absolutorium dla burmistrza

Na wczorajszej sesji radni Miasta i Gminy Buk udzielili Burmistrzowi Pawłowi Adamowi wotum zaufania oraz absolutorium. Zatwierdzono też sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Buk za 2020 rok.

Procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez Burmistrza Pawła Adama Raportu o stanie Miasta i Gminy Buk za 2020 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności gminy na temat zadań zrealizowanych za rok poprzedni na rzecz gminnej wspólnoty. Zebrane w tym opracowaniu dane dotyczą nie tylko gminnych finansów, zarządzania majątkiem oraz zrealizowanych inwestycji. Odnoszą się również do życia społecznego i dziedzin takich jak: ochrona środowiska, pomoc społeczna, edukacja, kultura, ochrona środowiska, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz sportu.

Omawiając ten dokument Burmistrz Paweł Adam podkreślał wpływ pandemii na stopień realizacji gminnych zamierzeń. Jak czytamy w Raporcie w podsumowaniu: „Pomimo tak trudnego okresu udało się jednak wykonać zaplanowany budżet zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków na poziomie przekraczającym 90%. Ponadto z sukcesem złożonych zostało wiele wniosków o dofinansowanie zasilając budżet dodatkowymi środkami finansowymi. Pozwala to patrzeć w przyszłość z optymizmem i nadzieją na poprawę sytuacji, w której funkcjonujemy i co do której nie wiadomo kiedy się skończy”.

– Ten czas pokazał, że potrafimy wspólnie z mieszkańcami naszej gminy współdziałać w sytuacji kryzysu. Chciałbym podkreślić, że podejmując jakiekolwiek działania, za każdym razem kieruję się interesem gminy – mówił Burmistrz Miasta i Gminy Paweł Adam.

Zgodnie z procedurą, przedstawienie Raportu zakończyła debata na jego temat, w której radni zadawali pytania i zajęli stanowisko. Następnie przeprowadzano głosowania nad wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza oraz nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

Absolutorium Burmistrzowi Pawłowi Adamowi udzieliło 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, a 2 osoby były nieobecne.

 Relację z absolutoryjnej sesji opublikujemy w najbliższy czwartek

Back To Top
Skip to content