skip to Main Content

Awaria wodociągu – brak wody w m.: Otusz. Otusz-Huby, Wygoda, Wysoczka, Żegowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku informuje, iż w związku z awarią na przyłączu wodociągowym (pęknięcie rury) w m. Otusz, nastąpiła przerwa w dostawie wody w dniu dzisiejszym tj. 21 czerwca.

Wyłączenie obejmuje:
Otusz, Otusz-Huby, Wygoda, Wysoczka, Żegowo.

Przewidywane włączenie wody – 11.30.

Back To Top
Skip to content