skip to Main Content

Marcowe sprawozdanie z inwestycji gminnych

W chwili obecnej na terenie naszej gminy realizowanych jest wiele inwestycji, zarówno tych rozpoczętych w roku ubiegłym, jak i zainicjowanych w pierwszym kwartale br. Mimo niedogodności, jakie przynosi czas pandemii, zadania udaje się pomyślnie wykonywać.

Od lipca zeszłego roku obserwować można postępy w realizacji budowy węzła przesiadkowego w Buku, o której przeczytać będzie można w kwietniowym wydaniu Kosyniera Bukowskiego. Termin zakończenia prac planowany jest na maj 2021 roku. Poza tym na terenie miasta przebudowywana jest nawierzchnia ulicy Sportowej. Obecny etap prac, to remont kanalizacji deszczowej. Prace rozpoczęto 18 marca, a utrudnienia związane z realizacją zadania mogą potrwać do końca maja. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, a realizuje je Konsorcjum Infrakom Chwalim Sp. z o.o. Sp. k i Infrakom Kościan Sp;. z o.o. Sp. k. Na terenie Buku, przy ulicy Wielkowiejskiej (teren za budynkiem Sali Miejskiej) powstaje parking buforowy. Wykonawca – konsorcjum firm TAR-DROG Spółka z o.o. Sp. k oraz PPHU TOM- BUD s.c – sfinalizuje działania
w terminie do końca kwietnia br. Na to zadanie gmina pozyskała środki
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Od początku marca przeprowadzana jest modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego na mieniu gminnym z udziałem firmy Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Polega ona na wymianie opraw oświetleniowych z sodowych i rtęciowych na energooszczędne oświetlenie LED. Przygotowywana jest także wymiana oświetlenia na mieniu Enea Oświetlenie. Dzięki temu do końca roku na terenie całej gminy wszystkie lampy zostaną unowocześnione. W Wielkiej Wsi realizowana jest budowa ulicy  Kwiatowej i Storczykowej wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową linii oświetleniowej (w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych). Za wykonanie działania odpowiada konsorcjum firm: TAR- DROG Spółka z o.o. Sp. k i PPHU TOM- BUD s.c

Z kolei w Niepruszewie, przy ulicy Żytniej trwa budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami przyłączeniowymi. Przetarg wygrała firma „Hydrowit”  Romuald Witkiewicz. Prace postępują w szybkim tempie, mimo terminu oddania wyznaczonego na koniec września tego roku. 8 marca została podpisana umowa z wykonawcą, firmą PERFECTA, na budowę ul. Jaśminowej w Niepruszewie. Inwestor rozpoczął już działania na placu budowy. Na to zadanie gmina także pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W Dobieżynie trwają przygotowania obiektu Wiejskiego Domu Kultury do obioru końcowego przez PINB zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej. Szacowany koniec projektu związanego
z remontem i rozbudową maj br.  Pracami zajmuje się firma UB Szałata Sp. z o.o.

Wśród zakończonych niedawno realizacji znajdują się m.in. remont Ośrodka Zdrowia Vigilax w Buku, którego ostatnim etapem była termomodernizacja budynku (wcześniej przebudowane zostały schody zewnętrzne wraz z parkingiem). Wykonanie zadania powierzono firmie Dariusz Łuczak Darbud Zakład Ogólnobudowlany. Zakończona została także budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Buk-Szewce, którą gmina realizowała wraz z powiatem poznańskim. Po stronie gminy leżało zrealizowanie nowoczesnego oświetlenia wzdłuż całego ciągu pieszo-rowerowego.

Jakie są nadchodzące plany inwestycyjne?

W pierwszym postępowaniu przetargowym, z 19 lutego br. wyłoniony został wykonawca zadania polegającego na budowie windy w Urzędzie Miasta. Niestety wykonawca odmówił podpisania mowy, dlatego też ogłoszono kolejne postępowanie, a termin składania ofert to 12.04.2021r.

Jeszcze w tym roku zostanie wybudowany publiczny żłobek „Bukowianka” przy ulicy Dobieżyńskiej w Buku. Planowane przyjęcie dzieci w wieku 1-3 planowane jest na początek grudnia tego roku. Projekt zostanie zrealizowany dzięki wsparciu ze środków zewnętrznych w wysokości blisko 1,5 mln zł. Placówka włączona będzie pod zarząd bukowskiego przedszkola im. Krasnala Hałabały.

Gmina otrzyma od powiatu poznańskiego dotację w wysokości 250 tys. zł na modernizację drogi w miejscowości Żegowo. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest na koniec kwietnia, a otwarcie ofert nastąpi w połowie maja. Budowa oczekiwanego w tym miejscu chodnika zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku.

W ramach programu „Szatnia na medal”, którego beneficjentem po raz trzeci jest gmina, udało się pozyskać 100 tys. zł dofinansowania na realizację kolejnych zadań. W planach znajduje się modernizacja zaplecza hali OSiR. Całkowity koszt inwestycji wynosi 201 tys. zł. W ramach kolejnych inwestycji tym roku OSiR planuje także doświetlenie płyty boiska sportowego w Niepruszewie. Zadanie to sfinansowane byłoby przy udziale środków gminnych.

Rozpoczęcie wielu inwestycji wiąże się m.in. z pozyskaniem środków zewnętrznych. W ramach różnych programów gmina złożyła wnioski, na których rozpatrzenie obecnie czeka. Przy wsparciu z dotacji planowane są:

  • budowa ulicy Kwiatowej w Niepruszewie,
  • budowa drogi gminnej nr 324104P Otusz- Huby,
  • zakup sadzonek drzew miododajnych,
  • przebudowa schodów zewnętrznych w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku,
  • dwa lokale przy ul. św. Rocha w Buku – wniosek o bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat (zwrot 50%) do jednego zakupionego już mieszkania i drugiego, będącego w trakcie zakupu.

Pewne jest, że gmina otrzyma także dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów rolnych na budowę dróg dojazdowych na terenach wiejskich, jednak w tej chwili nie wiadomo jeszcze, która z dróg została wybrana do dofinansowania.

Back To Top
Skip to content