skip to Main Content

Ogłoszenie Burmistrza MiG Buk o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Ogłoszenie Burmistrza MiG Buk o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Załączniki:

Ogłoszenie Burmistrza o konsultacjach społecznych – projekt uchwały dot. komitetu rewitalizacji
Projekt uchwały dot. komitetu rewitalizacji
Formularz zgłaszania uwag

Back To Top
Skip to content