skip to Main Content

Ruszy program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy

19 czerwca br. burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam podpisał umowę z realizatorem programu zdrowotnego „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy w gminie Buk”. Jest to jeden z wielu programów zdrowotnych realizowanych przez gminę.

Program skierowany jest do kobiet w wieku co najmniej 65 lat, kobiet w wieku 40-65 lat z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka złamania osteoporotycznego oraz mężczyzn  w wieku co najmniej 75 lat (po objęciu działaniami całej populacji kobiet zainteresowanych udziałem w Programie).

Realizator programu – Hospital Investment Group Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wyłoniony został w drodze otwartego konkursu ofert i będzie prowadził działania w zakresie profilaktyki osteoporozy dla mieszkańców gminy Buk do końca 2025 roku.

W ramach Programu planowane są następujące działania:

  • szkolenie personelu medycznego,
  • działania informacyjno-edukacyjne,
  • ocena ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX™,
  • pomiar gęstości kości za pomocą DXA,
  • lekarska wizyta podsumowująca.

Program finansowany jest w 80% z dofinansowania uzyskanego z Ministerstwa Zdrowia (subfundusz rozwoju profilaktyki) – w kwocie 250.000,00 zł, a w 20% ze środków budżetu Miasta i Gminy Buk – w kwocie 62.500,00 zł.

O zapisach poinformujemy w najbliższym czasie na FB i stronie urzędu.

Back To Top
Skip to content