skip to Main Content

20 lat Polski w Unii Europejskiej: czy było warto?

Sala Miejska w Buku, po raz kolejny, zamieniła się w salę wykładową z prawdziwego zdarzenia. O obawach i oczekiwań przedakcesyjnych w 20-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej mówił profesor Tadeusz Wallas. Był to już ostatni wykład, w tym roku akademickim, w ramach Bukowskiego Uniwersytetu Otwartego.

Prowadzący spotkanie Dominik Górny, sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu przedstawił liczne osiągnięcia gościa.

Tadeusz Wallas – politolog, profesor nauk społecznych, w latach 2002-2008 Pełnomocnik Prorektora ds. Studiów i Spraw Studenckich na kierunku politologia między innymi w Collegium Polonicum w Słubicach, Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Wągrowcu, Pleszewie, Pile, Ostrowie Wielkopolskim, Collegium Europaeum Gnesnense. W latach 2008–2016 dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, od 1 września 2016 roku prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Obszary zainteresowań naukowych: współczesne systemy polityczne, polityczne aspekty integracji europejskiej, polityczny wymiar globalizacji, przemiany systemu politycznego Polski.

Prof. Tadeusz Wallas często odwiedza naszą gminę. A to za racji licznego grona przyjaciół i absolwentów, których można było zobaczyć też w Sali Miejskiej. Pan profesor był również jednym z gości Koncertu Noworocznego w Buku.

Obawy i oczekiwania przed wstąpieniem do Unii Europejskiej

Swój wykład prof. Tadeusz Wallas rozpoczął od krótkiego omówienia działań Polski przed przystąpieniem do UE. Przedstawił obawy, jak i nadzieje Polaków, które znalazły swoje odzwierciedlenie w referendum przeprowadzonym 7 i 8 czerwcu 2003 roku. Przy frekwencji 58,85% Polacy opowiedzieli się za przystąpieniem do UE: za było 77,45%, przeciw – 22,55%.

Nadzieje Polaków dotyczyły między innym poprawy sytuacji na rynku pracy (też możliwości pracy za granicą), lepszych perspektyw dla ludzi młodych i następnych pokoleń, poprawy: sytuacji gospodarczej, warunków życia, sytuacji w rolnictwie; możliwości podróżowania, sytuacji ludzi starszych i niepełnosprawnych, również lepszego dostępu do nauki czy lepszego prawa. Obawy były związane ze wzrostem cen towarów czy z bezrobociem, mniejszymi zarobkami, wyższymi podatkami, wykupem majątku narodowego, zubożeniem społeczeństwa, pogorszeniem sytuacji na rynku wewnętrznym i polskich firm, utratą niezależności politycznej i suwerenności państwowej.

Jak mówił profesor Tadeusz Wallas, 20 lat Polski w Unii Europejskiej pokazały, że obawy okazały się nieuzasadnione, a korzyści wynikające z pozyskanych środków unijnych są ogromne. Przez te lata uzyskaliśmy 163 mld euro na zrealizowane zadań przede wszystkim w zakresie rozwoju komunikacji, polityki społecznej czy ochrony środowiska. Teraz przed Polską możliwość wykorzystania 59,8 mld euro ze środków KPO. Te działania są doceniane i 85% Polaków jest zadowolonych z naszego wejścia do UE.

Jak wykład, to i pytania studentów, które dotyczyły wpływy mediów na opinie i wybory polityczne obywateli oraz ordynacji wyborczej – czy podział na okręgi wyborcze powinien ulec zmianie. Profesor Tadeusz Wallas odpowiadając na pytania odwoływał się do sytuacji politycznej nie tylko Polski, ale też innych krajów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk Mirosław Adamczak dziękując profesorowi Tadeuszowi Wallas za wykład powiedział: – Tych 20 lat Polski w strukturach Unii Europejskiej pokazuje jak wiele udało się zrobić, też w Buku. Ile inwestycji i zadań zostało zrealizowanych dzięki unijnym dofinansowaniom. Co dalej? To zależy od nas, a zdecydujemy o tym podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, którego odbędą się 9 lipca.

Mirosław Adamczak podziękował też studentom Bukowskiego Uniwersytetu Otwartego za udział w wykładach. Za poświęcony czas i chęć zdobywania wiedzy.

Ostatni wykład

Następnie studenci ustawili się w kolejce po wpis do indeksu. Wykład prof. Tadeusza Wallasa był ostatni w pierwszej edycji Bukowskiego Uniwersytetu Otwartego, którego pomysłodawcą był burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią burmistrza, na wszystkich słuchaczy, którzy zdobędą maksymalną ilość wpisów do indeksu, będzie czekać nagroda niespodzianka. Jaka będzie niespodzianka? – już niedługo poinformujmy o tym na naszym FB.

Back To Top
Skip to content