skip to Main Content

Bukowska Karta Mieszkańca

Rozliczaj podatki w naszej gminie, dołącz do programu Bukowska Karta Mieszkańca, korzystaj z ulg, zwolnień i zniżek na różne towary i usługi oferowane przez Partnerów programu. Inicjatywa rusza już od kwietnia br.

 Bukowska Karta Mieszkańca to program przygotowany z myślą o mieszkańcach gminy. Celem BKM jest:

  • promocja zameldowania i rozliczania podatku dochodowego PIT w gminie Buk
  • umacnianie wśród mieszkańców poczucia lokalnej tożsamości
  • promocja towarów i usług lokalnych przedsiębiorców
  • poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców
  • ułatwienie korzystanie z obiektów użyteczności publicznej i oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej w gminie.

Do otrzymania BKM uprawniona jest osoba:

  • zameldowana na terenie gminy Buk
  • rozliczająca podatek dochodowy od osób fizycznych wskazując jako miejsce zamieszkania gminę Buk

Aby uzyskać BKM należy:

  • wypełniony i podpisany wniosek złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Buk, Biurze Podawczym
  • wniosek wypełnić elektronicznie (druki będą dostępne na stronie internetowej Bukowskiej Karty Mieszkańca, która będzie aktywna od 2 kwietnia).

Firmy zainteresowane udziałem w programie Bukowska Karta Mieszkańca i ufundowaniem zniżek lub ulg na towary i usługi dla naszych mieszkańców mogą kontaktować się z Panią Karoliną Giedrowicz tel. 61 888 44 13

Back To Top
Skip to content