skip to Main Content

5,5 mln euro dla Lokalnej Grupy Działania „Źródło”

Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski z Lokalną Grupą Działania „Źródło” podpisał umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zgodnie z jej zapisami do samorządów, mieszkańców i organizacji z gmin Buk, Dopiewo, Stęszew, a ostatnio do tej grupy dołączyła gmina Komorniki, trafi ponad 5,5 mln euro.

Uroczystość podpisania umowy odbyła się 25 stycznia w Sali Miejskiej w Buku i wzięli w niej udział między innymi Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich urzędu marszałkowskiego województwa wielkopolskiego – Izabela Mroczek, Prezes Związku Stowarzyszeń Wielkopolska Siec LGD – Małgorzata Blok, radna sejmiku województwa wielkopolskiego Zofia Szalczyk oraz wójtowie, burmistrzowe, przewodniczący Rad Miast i Gmin działających w LGD „Źródło”. Gości w imieniu Prezesa LGD „Źródło” – Waldemara Przybyszewskiego powitała kierownik biura LGD „Źródło” – Marta Kubiak.

Środki unijne z kilku funduszy

Dzięki staraniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na obszarze naszego województwa LGD „Źródło” może dysponować wielofunduszową strategią obejmującą nie tylko środki z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, ale również Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego +. Tym samym można zbudować więcej celów i przedsięwzięć oraz podjąć działania w szerszym zakresie.

– Fundusze, które zostały pozyskane w wysokości ponad 5,5 mln € są przeznaczone na działania polegające między innymi na: doposażeniu ogólnodostępnej infrastruktury, organizację warsztatów, rozwój dziedzictwa lokalnego i zielonej infrastruktury oraz działania wspierające placówki oświaty. Wzorem lat ubiegłych znaczna część środków zostanie skierowana na działania w zakresie rozwijania działalności gospodarczej poprzez dofinansowanie dla nowopowstających firm i wspieranie przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku od co najmniej 365 dni – mówiła kierownik biura LGD „Źródło” Marta Kubiak.

Pierwsze nabory w tym zakresie powinny zostać ogłoszone jesienią 2024 roku. Radę Stowarzyszenia LGD „Źródło” na czele z Przewodniczącą Joanną Napierałą czeka sporo pracy związanej z oceną wniosków i dalszymi działaniami w tym zakresie. Na szczególną uwagę zasługują również projekty grantowe, które będą skierowane do organizacji pozarządowych i pozwolą na poszerzenie możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, zarówno tych najmłodszych, jak i seniorów.

Z udziałem lokalnej społeczności

Cała strategia i cele w niej zawarte była budowana z udziałem lokalnej społeczności. Od czerwca 2022 roku przedstawiciele LGD spotykali się z mieszkańcami gmin, razem z nimi diagnozowali obszar i wyznaczali przedsięwzięcia, które mogą zostać sfinansowane ze środków przyznanych stowarzyszeniu. Zwieńczeniem tej pracy, jest obecnie podpisana umowa. – To społeczności lokalne decydowały o kształcie strategii, potrzebach do zaspokojenia przy wsparcia środków unijnych – uważa wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, który w styczniu br. podpisuje umowy z przedstawicielami 30 lokalnych grup działania LGD z całego województwa wielkopolskiego, w sumie na kwotę 128,5 mln €. Lokalnymi strategiami rozwoju w Wielkopolsce objętych zostało łącznie 212 gmin.

Podczas spotkania w Sali Miejskiej była też mowa o wielofunduszowości LGD w województwie wielkopolskim oraz o możliwościach finansowania projektów z nowej strategii.

Gospodarz Sali Miejskiej w Buku – burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam, który uczestniczy w pracach LGD „Źródło” powiedział: – To jest prawdziwe święto wszystkich społeczników, którzy angażują się w działania LGD „Źródło” mające swoją siedzibę – od początku powstania – w Buku. Ogromnie się cieszę, że podpisanie umowy odbywa się w Sali Miejskiej, która też została pięknie zrewitalizowana dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych. Słowa uznania kieruję do pana Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego, który skutecznie wywalczył środki unijne dla LGD. Dziękuję prezesowi i wszystkim jego współpracownikom, Przewodniczącej Lokalnej Grupy Działania „Źródło”, Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej; wszystkim, którzy działają, by mieszkańcy mogli skutecznie rozwijać swoje społeczności lokalne.

Back To Top
Skip to content