skip to Main Content

Obchody 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

– Dwudziestego piątego grudnia 1918 roku na kominie gorzelni w Buku, tuż przy linii kolejowej z Berlina do Królewca, załopotała czerwona flaga z białym orłem w koronie. Tak bukowianie zareagowali na przyjazd do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego. Dokładnie 105 lat temu, w dniu 27 grudnia 1918 roku. Insurekcja Wielkopolan stała się faktem! – powiedział w okolicznościowym przemówieniu burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam.

W kościele św. Krzyża w Buku mieszkańcy zebrali się na uroczystej mszy św. w intencji uczestników zwycięskiego zrywu, którą koncelebrowali prałat ks. Andrzej Szczepaniak i kanonik ks. Roman Janecki. Po nabożeństwie władze samorządowe, poczty sztandarowe, harcerze, strażacy oraz mieszkańcy złożyli wieńce na grobie Powstańców Wielkopolskich na przykościelnym cmentarzu, gdzie odśpiewano hymn państwowy i rotę. Został też oddany jednorazowy wystrzał armatni i odpalono widowiskowe race.

– Powstanie Wielkopolskie jest dziś symbolem nie tylko zwycięstwa, ale może przede wszystkim, prawdziwej troski i odpowiedzialności za Ojczyznę. Budowania mostów ponad podziałami, unikania wszelkiego wykluczenia i odważnego spojrzenia w przyszłość. Zjednoczony Naród, mimo naturalnych różnic poglądów, nie jest kategorią abstrakcyjną, czego dowiedli nasi przodkowie – zwyczajni Wielkopolanie, bohaterowie! Cześć ich pamięci! – mówił burmistrz.

Przemówienie burmistrza z okazji 105 rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Burmistrz wraz z sołtysami i przedstawicielami sołectw złożył okolicznościowe wiązanki kwiatów też pod zbiorowymi tablicami pamiątkowymi w Szewcach, Dakowach Mokrych, Dobieżynie i Otuszu. Zaś mieszkańcy gminy, aby zademonstrować swój patriotyzm i pamięć o zwycięskim zrywie, udekorowali swoje domy biało-czerwonymi i powstańczymi flagami.

Ponadto burmistrz zaprosił mieszkańców na uroczystość związaną z nadaniem nowo powstałemu Rondu (u zbiegu ulic Grodziskiej, Zakładowej i Jana Pawła II) imienia ppłk. Kaźmierza Zenktelera, które odbędą się 16 lutego 2024 roku. – Nazwanie ronda imieniem bohatera z czasów Powstania Wielkopolskiego, na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Buk, będzie kolejnym ważnym elementem budującym pamięć, a w ślad za tym tożsamość lokalną naszych mieszkańców.

Back To Top
Skip to content