skip to Main Content

Pielgrzymka sołtysów do Kórnika

18 listopada odbyła się IX Pielgrzymka Sołtysów Powiatów: Poznańskiego i Średzkiego w Kórniku. W uroczystości, która była też zjazdem sołtysów, udział wzięli między innymi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, starosta poznański Jan Grabkowski, gminę Buk reprezentował burmistrz Paweł Adam oraz sołtysi. W delegacji z powiatu poznańskiego znaleźli się sołtysi z Buku, Kleszczewa, Komornik, Kostrzyna, Kórnika, Pobiedzisk, Rokietnicy.

Pielgrzymka do Matki Bożej Różańcowej Kórnickiej, której wizerunek widnieje na sztandarze sołtysów rozpoczęła się uroczystą mszą w kościele pw. Wszystkich Świętych w Kórniku. Następnie sołtysi oraz zaproszeni goście, udali się do Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA. Tam też wręczono odznaki „Zasłużony dla województwa wielkopolskiego”, które za szczególny wkład w budowanie potencjału rolniczego Wielkopolski, wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju środowiska wiejskiego oraz umacnianie tożsamości regionalnej przyznał wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. Wyróżnienia za wieloletnie sprawowanie funkcji sołtysa przyznał starosta poznański Jan Grabkowski; w tym gronie znaleźli się sołtysi z naszej gminy: Jan Bręk z Dobra – Sznyfirn (45 lat pełnienia funkcji sołtysa), Czesław Pakuła z Szewc (35 lat) Lech Kaźmierczak z Wielkiej Wsi (25 lat). Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za trud codziennej pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Sztandar sołtysów powiatów: poznańskiego i średzkiego z wizerunkiem Matki Bożej Różańcowej Kórnickiej podczas mszy został przekazany sołtysom z gminy Buk i zostanie u nas przez pół roku; następnie trafi do sołtysów kolejnej gminy powiatu poznańskiego lub średzkiego.

Organizatorem pielgrzymki były Gminy: Kórnik, Buk i Środy Wielkopolskiej wraz z Zarządem Powiatowego Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Poznańskiego.

Back To Top
Skip to content