skip to Main Content

Dofinansowanie na ecoadaptację i ekoedukację w gminie

Miło nam poinformować, że gmina pozyskała 352.800 zł dofinansowania, tym razem z samorządu województwa wielkopolskiego. Dzięki środkom unijnym, w ramach Programu Regionalnego Fundusze dla Wielkopolski 2021-2027, w zakresie działania „Ochrona przyrody i zachowanie przyrody wraz z rozwojem zielonej infrastruktury” zrealizujemy zadanie „Ecoadaptacja i ekoedukacja w mieście i gminie Buk poprzez budowę infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej – nowe formy zajęć edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną”. Jako jedni z nielicznych beneficjantów z powiatu poznańskiego otrzymaliśmy środki zewnętrzne, które stanowią 70 procent kosztów zaplanowanego zadania.

Planujemy budowę nowej infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej: zakup ławek miejskich z donicą, nasadzeniami i tablicami edukacyjno-informacyjnymi. Nowe miejsca zieleni powstaną przy szkołach podstawowych w całej gminie. Odbędzie się też cykl warsztatów i szkoleń, też zajęcia z sokolnikiem. Tego typu interaktywne lekcje przyrody odbędą się nie tylko w szkołach, ale we wszystkich przedszkolach na terenie gminy, aby już od najmłodszych lat budować świadome postawy młodych mieszkańców gminy Buk w zakresie ochrony przyrody.

Back To Top
Skip to content