skip to Main Content

Ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Mieszkańcu! Starasz się o przyznanie świadczenia, kiedy najlepiej złożyć wniosek, jakie w związku z tym należy przedłożyć dokumenty, komu przysługuje prawo do przeliczenia i podwyższenia świadczenia, jakie przysługują dodatki do świadczeń i kto może się o nie ubiegać? A może interesuję cię jakie są zasady przyznawania i wysokość rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji?

Na te i inne pytania z zakresu emerytur i rent odpowie w poniedziałek 18 września br. ekspert z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Sali Miejskiej – dawna synagoga ul. Mury 5, w godzinach od 10.00. do 12.00.

Back To Top
Skip to content