skip to Main Content

Spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Spotkanie odbędzie się 11 września 2023 r. o godz. 17.30 w Sali Miejskiej przy ul. Mury 5. Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje o aktualnych założeniach programu, rodzajach przedsięwzięć na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobach składania wniosków o dofinansowanie oraz zasadach jego realizacji i rozliczania.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

Back To Top
Skip to content