skip to Main Content

Nabór wniosków w Programie Priorytetowym Moja Woda

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o uruchomieniu naboru wniosków w Programie Priorytetowym Moja Woda.

Wnioskodawcy:

Osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu „Moja Woda”. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Terminy składania wniosków: 

Wnioski należy składać w terminie od 03.08.2023 r. do 30.06.2024 r. lub do wyczerpania budżetu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się pod adresem:

https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/program-priorytetowy-moja-woda/

Back To Top
Skip to content