skip to Main Content

Budowa sieci światłowodowej – informacja dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z trwającą na terenie miasta Buk inwestycją telekomunikacyjną polegającą na budowie sieci światłowodowej umożliwiającej Państwu korzystanie z szybkiego internetu zachęcamy do zgłaszania zainteresowania poprzez stronę https://swiatlowodinwestycje.pl/ – zakładka „kontakt”, „zapytanie o dostępność sieci”.

Inwestycja jest realizowana wspólnie przez firmy Światłowód Inwestycje i Orange Polska.

  • W przypadku budowy światłowodu do budynków, w których znajdują się maksymalnie 4 lokale mieszkalne, kabel będzie zakończony w granicy działki, a następnie (po wyborze przez mieszkańca dostawcy usług) monter wykona instalację do konkretnego lokalu.
  • W przypadku domów wielorodzinnych, od 5 lokali wzwyż na etapie budowy sieci, kabel zostanie zakończony przełącznicą w miejscu wskazanym przez właściciela nieruchomości (najczęściej parter budynku), a następnie (po wyborze przez mieszkańca dostawcy usług) monter wykona instalację do konkretnego lokalu.
    Jednocześnie inwestor informuje, że z uwagi na koszty budowy, nie każdy adres będzie możliwy do podłączenia, na przykład z uwagi na konieczność odtworzenia nawierzchni, bardzo dużą odległość od punktu zasilania czy kolizję z infrastrukturą podziemną.

Zachęcamy do korzystania z możliwości zgłaszania zainteresowania szybkim internetem.

Back To Top
Skip to content