skip to Main Content

Informacja o konkursach ofert na realizatora programów polityki zdrowotnej

Burmistrz Miasta i Gminy Buk ponownie ogłasza konkursy ofert na wybór realizatora programów polityki zdrowotnej pod nazwą:

„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w gminie Buk”
oraz “Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w gminie Buk. ”

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Buk pod linkiem:

https://bip.buk.gmina.pl/m,1628,realizacja-zadan-publicznych-programy-zdrowotne-konkursy.html

Back To Top
Skip to content