skip to Main Content

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w gminie Buk”

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w gminie Buk”.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Buk pod linkiem:

https://bip.buk.gmina.pl/m,1628,realizacja-zadan-publicznych-programy-zdrowotne-konkursy.html

Back To Top
Skip to content