skip to Main Content

Ulica Grobelnego: ruszyło postępowanie przetargowe

Budowa ulicy Grobelnego w Buku jest inwestycją długo wyczekiwaną przez mieszkańców. 19 czerwca br. nastąpiło przekazanie czeku i podpisanie umowy o dofinansowanie w wysokości 1.447.820 zł, które gmina pozyskała w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ubiegły czwartek zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, a otwarcie ofert ma nastąpić 7 lipca br.

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, burmistrz MiG Buk Buk Paweł Adam wraz ze skarbnikiem MiG Buk Aleksandrą Szajek podpisali umowę na dofinansowanie budowy ulicy Grobelnego. W powiecie poznańskim wsparcie z rządowego programu na inwestycje drogowe otrzymały jedynie dwie gminy: Czerwonak (dotacja w wysokości 1.006.150 zł) i Buk. Dofinansowanie w wysokości 1.447.820 zł na budowę ul. Grobelnego jest to 50 procent kosztów kwalifikowanych. Pozostałe środki, na wniosek burmistrza po akceptacji radnych, zostały już wcześniej zabezpieczone w budżecie gminy.

Planowana inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni drogi, chodników, miejsc postojowych, poboczy gruntowych, kanalizacji deszczowej; urządzenie zieleni, nową organizację ruchu, nowe oświetlenie uliczne. Zrealizowana inwestycja przyczyni się w znaczący sposób do poprawy zarówno infrastruktury drogowej, jak i estetyki miejscowości tej części miasta.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku na tym odcinku została zrealizowana budowa kanalizacji deszczowej, etap I, budowa ul. Grobelnego.

Back To Top
Skip to content