skip to Main Content

Choć tak daleka, to bliska nam bardzo

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niepruszewie odbyła się dzisiaj wyjątkowa uroczystość – 20-lecie nadania Szkole Podstawowej imienia doktor Wandy Błeńskiej. Jednym z głównych punktów programu było odsłonięcie tablicy pamiątkowej honorowej patronki oraz uroczyste przekazanie nowego sztandaru.

Było to ważne wydarzenie nie tylko dla całej społeczności Szkoły Podstawowej im. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie, ale też dla zaproszonych gości, jak też dla mieszkańców gminy. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie, po której nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci Wandy Błeńskiej, która została ufundowana przez Miasto i Gminę Buk. Na tablicy został umieszczony cytat z wypowiedzi doktor Wandy Błeńskiej: „Dobra, podobnie jak medycyny, trzeba uczyć się przez całe życie”. Następnie Szkole Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej przekazano nowy sztandar ufundowany przez Radę Rodziców i społeczność lokalną, który wcześniej został poświęcony w kościele; już na boisku szkolnym towarzyszyła temu cała ceremonia przekazania sztandaru, ślubowania, odśpiewania hymnu szkoły.

Zaproszeni goście, wśród których byli między innymi arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki, burmistrz MiG Buk Paweł Adam, przewodniczący Rady MiG Buk i jednocześnie dyrektor ZSP w Niepruszewie w latach 1999-2014 Piotr Goroński, dyrektor Piątkowskiej Szkoły Społecznej w Poznaniu Filip Leśniak, dyrektorzy placówek oświatowych, pogratulowali dyrekcji, gronu pedagogicznemu i uczniom tak cennej inicjatwy upamiętnienia doktor Wandy Błeńskiej. Burmistrz w swoim przemówienieu zacytował wiersze autorstwa uczniów, które zostały opublikowane w gazetce jubileuszowej przygotowanej przez szkołę. „Choć tak daleko, to bliska nam bardzo. Uczysz jak iść przez życie, odważnie i hardo. Nieść pomoc innym w potrzebie każdej. Spełniać swe marzenia i uczyć się zawsze” (klasa IIa).

Joanna Christop, dyrektor Szkoły Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie przypomniała wydarzenia sprzed 20 lat – 17 czerwca 2003 roku, kiedy nadano Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu imię patronki. Od tego czasu społeczność uczniowska stara się konsekwentnie realizować misję i ideały pani doktor, takie też jak honor i tradycja.

Z okazji 20-lecie nadania Szkole Podstawowej imienia doktor Wandy Błeńskiej został też przygotowany program artystyczny „Niebiańskie spotkanie, czyli jak znalazłem receptę na szczęcie” w wykonaniu uczniów oraz zespołu tanecznego „Iskierka”. W spektaklu wykorzystano scenkę napisaną przez absolwenta szkoły Piotra Wojtkowiaka, w której ósmoklasista „w śnie na jawie” spotyka doktor Wandę Błeńską – zwaną też Dokta, jak nazywana była doktor Wanda – i radzi jej się, co do swoich życiowych wyborów. Odpowiedzi patronki są jednoznaczne: realizować swoje marzenia, pomagać innym, w życiu kierować się miłością do drugiego człowieka.

Gości zaproszono na okolicznościową wystawę w holu szkoły, gdzie można było zobaczyć zdjęcia, pamiątki, przeczytać publikacje związane z panią doktor, zapoznać się z albumem szkoły z wierszami o Pani Doktor, śladami patronki po Poznaniu i wieloma innymi materiałami pokazującymi jak dużą rolę w życiu szkoły odgrywa doktor Wanda Błeńska.

Back To Top
Skip to content