skip to Main Content

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033 do 19.06.2023r.

Szanowni Mieszkańcy!

Miasto i Gmina Buk rozpoczęła proces opracowywania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033.
W związku z prowadzonymi pracami zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, której wyniki będą dopełnieniem twardych danych analitycznych w diagnozie sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej.

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w perspektywie do 2033 roku, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Miasta i Gminy Buk na najbliższe lata.

Ankietę w wersji elektronicznej można wypełnić TUTAJ:

Strategia rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033

Ankieta składa się z pytań zamkniętych i otwartych, a jej wypełnienie powinno zająć około 10 minut.
O wypełnienie ankiety poprosimy do 19 czerwca 2023 roku.

Zachęcamy również do śledzenia postępów prac nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033, które na bieżąco będą się ukazywały na FB urzędu i stronie internetowej.

Back To Top
Skip to content