skip to Main Content

Dystrybucja węgla dla mieszkańców na zasadach preferencyjnych – podsumowanie

Do końca kwietnia br. Miasto i Gmina Buk realizowała zadanie związane z dystrybucją węgla dla mieszkańców na zasadach preferencyjnych. Od początku sprzedaży węgla przez gminę, czyli od listopada 2022 roku do 15 kwietnia 2023 roku (do tego terminu należało składać wnioski) mieszkańcy złożyli ich 727. Z zakupu węgla po preferencyjnej cenie skorzystało 578 gospodarstw domowych, w sumie zakupiono 815 ton węgla, co daje wartość sprzedanego węgla w wartości ponad 1,5 miliona złotych. Cena węgla dla mieszkańców MiG Buk wynosiła 1850 zł brutto za tonę.

Nastąpiła nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, które mają na celu zminimalizowanie ilości pozostałego surowca w gminach – tzw. sprzedaż końcowa. Nowe regulacje mają na celu zmimalizowanie ilości pozostałego surowca w gminnych zasobach i jednocześnie pozwolą odbiorcom indywidualnym na zaopatrzenie się w większą ilość (bez limitu ilościowego) węgla po akceptowalnych społecznie cenach i stworzenie zapasów dających zabezpieczenie energetyczne w kolejnym sezonie grzewczym.

Zmiany legislacyjne zakładają wydłużenie terminu składania wniosku lub zaświadczenia do 30 czerwca br. Wnioski o zakup będą rozpatrywane przez gminy, które dysponują węglem, w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej, która może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 roku.

MiG Buk nie dysponuje już zapasem węgla; w związku z tym gmina nie będzie przystępować do tzw. sprzedaży końcowej i nie będzie już możliwości zakupu węgla. Mieszkańcy, którzy są jeszcze zainteresowani zakupem węgla po preferencyjnej cenie będą mogli zakupić go w innej gminie po przedstawieniu zaświadczenia o uprawnienie do zakupu przez urząd MiG Buk.

Back To Top
Skip to content