skip to Main Content

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,

od 12 kwietnia 2023 r. rusza rekrutacja uzupełniająca do wybranych publicznych przedszkoli w Mieście i Gminie Buk.

Zgodnie z art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 t.j. ze zm.), jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postepowanie uzupełniające. Termin postępowania uzupełniającego wyznaczony został zarządzeniem nr 2/2023 Burmistrza Miasta I Gminy Buk z dnia 3 stycznia 2023 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Bukw roku szkolnym 2023/2024

Przedszkole Publiczne im. Krasnala Hałabały w Buku; wolnych miejsc 14
rocznik 2020 (3-latki) – 14 wolnych miejsc

Przedszkole Publiczne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo w Buku; wolnych miejsc 20 :
rocznik 2020 (3-latki) – 3 miejsca,
rocznik 2021( 2,5 latki) – 17 miejsc.

Przedszkole Publiczne nr 2 Złoty Kogucik w Niepruszewie; wolnych miejsc 34:
rocznik 2018 (5-latki) – 5 wolnych miejsc
rocznik 2019 (4-latki) – 9 wolnych miejsc
rocznik 2020 (3-latki) – 10 wolnych miejsc
rocznik 2021 (2,5-latki) – 10 wolnych miejsc

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie; wolnych miejsc 3 (w grupie 3-4 latki)

Druk wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z oświadczeniem, należy wypełnić poprzez stronę: https://nabor.pcss.pl/buk , czynną od 12 kwietnia bieżącego roku.

Wnioski można złożyć do maksymalnie trzech wybranych placówek.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru do 14 kwietnia 2023 r.

Postępowanie uzupełniające
12 do 14 kwietnia 2023 r.składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
17 do dnia 19 kwietnia 2023 r.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy
21 kwietnia 2023 r.

 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
24 do dnia 27 kwietnia 2023 r.uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci nie zakwalifikowanych
28 kwietnia 2023 r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

Back To Top
Skip to content