skip to Main Content

Badanie budżetu czasu ludności przez Urząd Statystyczny

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie gminy Buk realizowane jest Badanie budżetu czasu ludności (BCL).

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/                                                                                                                    oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ .

Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/40

Back To Top
Skip to content