skip to Main Content

Obwieszczenie ws. przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 6 lutego 2023 r. znak IGK.6220.12.2022 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ”Podjęciu działalności w zakresie przetwarzania odpadów złomu, innych niż niebezpieczne” na nieruchomości położonej w Buku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1155/1 (obręb Buk), gmina Buk, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Plik do pobrania

Back To Top
Skip to content