skip to Main Content

58 lat na stanowisku Przewodniczącej KGW w Otuszu

4 lutego br. w Sali Wiejskiej w Otuszu odbyła się niezwykła uroczystość. Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego w Kole Gospodyń Wiejskich w Otuszu z funkcji przewodniczącej zrezygnowała Stanisława Hoffa. Była ona założycielką i przewodniczącą otuskiego Koła od 1965 roku, a więc 58 lat pełniła tę funkcję społeczną na rzecz mieszkańców wsi Otusz.

Wśród zaproszonych gości zjawili się burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk Piotr Goroński, prezes Poznańskiego Okręgowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu Ryszard Napierała, Krzysztof Graf z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu, Iwona Graf z Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Tadeusz Łysiak i sołtys Otusza Romuald Kubiak. Aby pożegnać wieloletnią przewodniczącą przyszły panie z KGW Otusz oraz zaproszona delegacja pań z zaprzyjaźnionego KGW w Żegowie.

Dzięki zaangażowaniu pani Stanisławy udało się stworzyć jedno z prężniej działających Kół w Wielkopolsce. Organizowała ona szkolenia, kursy dotyczące nowych technologii i trendów w rolnictwie i także pogadanki z lekarzami. Była inicjatorką wydarzeń rozrywkowych, wspólnych wyjazdów do kina i teatru oraz wycieczek. Panie z Otusza brały czynny udział w ogólnopolskich dożynkach w Częstochowie oraz w corocznych Turniejach Kół Gospodyń Wiejskich. Z inicjatywy pani Stanisławy w roku 1996 powstał też Komitet Gazyfikacji Wsi. Dzięki niej dziś mieszkańcy Otusza mogą korzystać z gazociągu. Został też przeprowadzony remont budynku Sali Wiejskiej. Zaproszeni goście złożyli gratulacje i podziękowania wspominając wspólne wydarzenia i inicjatywy oraz zawsze sympatyczną i owocną współpracę z panią Stanisławą.

Kolejnym punktem spotkania był wybór nowego zarządu Koła Gospodyń Wiejskich. Jednogłośnie zostały wybrane panie: Mariola Kornosz (przewodnicząca), Barbara Jarmużkiewicz, Krystyna Kamyszek i Jolanta Jagoda.

Później przewodniczący spotkania Tadeusz Łysiak zgłosił uchwałę nadania Stanisławie Hoffie tytułu honorowej przewodniczącej. Panie z KGW Otusz zgodnie przyjęły tę uchwałę i gromkimi brawami nagrodziły honorową przewodniczącą.

Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją, wielkim tortem oraz wspomnieniami z 58 lat społecznej działalności pani Stanisławy Hoffy.

Back To Top
Skip to content