skip to Main Content

Obwieszczenie

Burmistrz Miasta i Gminy Buk zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Buk w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Buk w roku 2023. w dniach od dnia 19 stycznia 2023 r. do dnia 12 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa nr 1, w godzinach otwarcia Urzędu Miasta i Gminy Buk, pokój nr 19.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Buk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie do dnia 12 lutego 2023 r.

Plik do pobrania

Back To Top
Skip to content