skip to Main Content

Wiata biesiadna w Dakowach Suchych

Pod koniec grudnia ub.r. zakończono budowę drewnianej wiaty biesiadnej w Dakowach Suchych. Dzięki determinacji mieszkańców i dotrzymaniu obietnicy przez burmistrza, że wiata powstanie do końca roku udało się stworzyć miejsce, które będzie służyć wszystkim mieszkańcom sołectwa.

W ramach zadania wykonano między innymi utwardzenie terenu przeznaczonego pod wiatę biesiadną o wymiarach 5 na 7 metrów. Koszt całej inwestycji wyniósł 34.614 zł: z Funduszu Sołeckiego przeznaczono na ten cel prawie 10.000 zł, reszta – z budżetu gminy.

To nie koniec planów mieszkańców związanych z nową wiatą biesiadną – planuje się postawić tam ławeczki, zapewnić miejsce do grillowania, oświetlenie i monitoring. Mieszkańcy sołectwa Dakowy Suche pierwsze wspólne spotkania chcą zrobić jak tylko zrobi się cieplej, a swoim rozmachem zorganizowanych w roku ubiegłym imprez sportowych i pikników rodzinnych pokazują jak bardzo potrzebne są tego typu przedsięwzięcia.

– Cieszy mnie bardzo, że społeczności sołeckie inicjatywy biorą w swoje ręce i wykazują tak duże zaangażowanie. W miarę swoich możliwości gmina będzie finansowo wspierać te działania, czego najlepszym przykładem jest to, że w budżecie gminy rokrocznie wzrasta wysokość środków finansowych do dyspozycji sołectw – mówi burmistrz MiG Buk Paweł Adam.

Back To Top
Skip to content