skip to Main Content

Harmonogram obioru odpadów na 2023 rok

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 rok:

BUK apteki 2023

BUK gabaryty 2023

BUK selektywne 2023

BUK zmieszane 2023

Jednocześnie Związek Międzygminny “Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” informuje, że z dniem 1 stycznia 2023 r. w gminie Buk nastąpi zmiana firmy odbierającej odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych. Nowy operator usługi odbioru odpadów: PreZero Service Zachód Sp. z o.o. – szczegółowy komunikat do pobrania tutaj.

Back To Top
Skip to content