skip to Main Content
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

XLIII absolutoryjna sesja RMiG Buk

28 czerwca 2022 - 17:00

Dnia 28 czerwca 2022 r. o godz. 17.00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się XLIII absolutoryjna sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

 Transmisja online z obrad będzie prowadzona w serwisie YouTube, na kanale Rady Miasta i Gminy Buk.

/-/ Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk
Piotr Goroński

Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 7 czerwca 2022 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.
1/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.
2/ Przedstawienie Raportu o stanie Miasta i Gminy Buk za rok 2021.
3/ Debata nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Buk.
4/ Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Buk z wykonania budżetu
za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:
a) przedstawienie sprawozdania;
b) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego;
c) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Buk o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Buk za 2021 rok wraz z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Miasta
i Gminy Buk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok;
d) odczytanie Uchwały Nr SO-17/0954/171/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami
e) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Buk w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk
z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok;
f) przedstawienie opinii komisji rady.
5/ Przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Buk za 2021 rok.
6/ Dyskusja nad sprawozdaniami.
7/ Sprawdzenie zdolności uchwałodawczej.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1/ Udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.
2/ Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021r.
3/ Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
4/ Nadania nazw ulicom w Niepruszewie.
5/ Ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście i Gminie Buk na rok szkolny 2022/2023.
6/ Nadania nazw ulicom w Kalwach.
7/ Regulaminu przyznawania stypendiów za osiągniecia naukowe i artystyczne w ramach gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta i Gminy Buk pod nazwą „Bukowskie Sokoły”.
8/ Przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w gminie Buk.
9/ Przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki raka szyjki macicy w gminie Buk na lata 2022-2026.
10/ Przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Buk na lata 2022-2026.
11/ Przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy w gminie Buk.
12/ Przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Buk na lata 2022-2026.
13/Zmiana Uchwały Nr XXXVI/320/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2022 rok.

IV. Interpelacje i zapytania.
V. Oświadczenia radnych.
VI. Wystąpienia osób nie będących radnymi.
VII. Komunikaty.
VIII. Zakończenie.

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych

Szczegóły

Data:
28 czerwca 2022
Godzina:
17:00
Back To Top
Skip to content