skip to Main Content
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Rajd Niepodległościowy PTTK

5 listopada 2022 - 11:00 - 13:00

70 lat Oddziału PTTK Buk
Z A P R O S Z E N I E
na XXXIII Rajd Niepodległościowy pn. „Bądź Turystą w swoim mieście” Buk 2022
w dniu 5 listopada 2022 roku

I. Organizator Rajdu:
1. Oddział PTTK Buk, Koło Miejskie PTTK Buk, Izba Muzealna Ziemi Bukowskiej
2. Urząd Miasta i Gminy w Buku

II. Cele Rajdu:

  • Uczczenie Święta Niepodległości Polski – 11 listopada
  • Uczczenie płk. Kazimierza Zenktelera 1884 – 1955 ps. Warwas Dowódcy: Frontu Zachodniego w Powstaniu Wielkopolskim; Dowódcy 7 Wielkopolskiej Brygady Piechoty w wojnie polsko-bolszewickiej; ostatniego głównodowodzącego w III Powstaniu Śląskim w 1921 r.
  • Uczczenie miejsc Pamięci Narodowej i zasłużonych bukowian
  • Uczczenie 50-lecia utworzenia Izby Muzealnej PTTK Ziemi Bukowskiej (1972 r.)
  • Popularyzacja turystyki, krajoznawstwa oraz ochrony zabytków wśród społeczeństwa zwłaszcza wśród młodzieży.

III. Start:
Godz. 11:00 przy Pomniku Bohaterów Bukowskich Pl. St. Reszki gdzie odbędzie się uroczysty apel i otwarcie rajdu.

IV. Trasa Rajdu prowadzi szlakiem miejsc Pamięci Narodowej, zasłużonych bukowian i zabytków Buku. Na zakończenie trasy odwiedzenie Izby Muzealnej PTTK Ziemi Bukowskiej.

V. Zgłoszenia i wpisowe: 8,00 zł/osoby w terminie do dnia 3.11.br. przyjmuje skarbnik oddziału kol. Irena Jesmanowicz.

VI. Odpowiedzialność: Uczestnicy rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za szkody powstałe w czasie rajdu. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania „Karty Turysty”.

VII. Meta:

  • zakończenie rajdu w świetlicy O/PTTK Buk,
  • uczestnicy otrzymują znaczek pamiątkowy i posiłek turystyczny,
  • tradycyjne, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Jest coś, co mrokom się opiera, to PAMIĘĆ ona nigdy nie umiera.

Details

Date:
5 listopada 2022
Time:
11:00 - 13:00
Back To Top
Skip to content