skip to Main Content
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Dogtrekking czyli marsz/bieg z psem – edycja Cieśle

28 maja 2022

Dla wszystkich miłośników spacerów z psem mamy nie lada gratkę – Dogtrekking.

Jest to marsz/bieg z psem połączony ze znajdywaniem punktów kontrolnych w terenie, na trasie 5 km.

Wydarzenie jest bezpłatne. Wystarczy stawić się w punkcie zbiórki przy wiacie biesiadnej w Cieślach o godzinie 9.00.

Uczestnicy rozpoczynają trekking o godzinie 10.

Zgłoszenia przyjmuje sołtys wsi Niepruszewo – Klaudiusz Kłak, pod numerem 660 560 770 w terminie do 26 maja.

Kolejne edycje Dogtrekkingu odbędą się w czerwcu w Kalwach oraz Niepruszewie.

 

Regulamin imprezy „DOGTREKKING – 2022”.

 1. Organizatorzy:
  Sołectwo Niepruszewo
  Sołectwo Kalwy
  Sołectwo Cieśle
  Miasto i Gmina Buk
  Ośrodek Sportu i Rekreacji Buk
  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Buk
 2. Cel imprezy :
  Ukazanie otwartości na różne formy aktywnego wypoczynku, ogólnodostępności polskich lasów oraz ich otwartości dla wszystkich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
  – propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji z psem,
  – promowanie lokalnych szlaków turystycznych, bezpiecznych dla przyrody,
  – popularyzacja zrównoważonej turystyki i aktywnego wypoczynku w towarzystwie psa,
  – promowanie aktywnej turystyki i rekreacji na łonie natury również osób niepełnosprawnych
 3. Informacje podstawowe
  Termin imprezy: impreza organizowana jest w trzech etapach:
  1)  28 maja 2022 r.  9.00, Cieśle. Miejsce startu i mety – wiata biesiadna we wsi Cieśle
  2)  11 czerwca 2022 r. godz. 9.00, Kalwy. Miejsce startu i mety – Wiejski Dom Kultury w  Kalwach
  3)  25 czerwca 2022 r. godz. 9.00, Niepruszewo. Miejsce startu i mety – kąpielisko Niepruszewo – wiata biesiadna
  Zawody polegają na pokonaniu trasy liczącej ok. 5 km wspólnie z psem. Trasa wyznaczona jest w terenie otwartym i leśnym. Każdy zawodnik na starcie otrzymuje mapę z wyznaczoną trasą biegu. Na trasie umieszczonych jest 5 punktów kontrolnych, które należy odnaleźć. Obecność na punkcie kontrolnym potwierdza się odbiciem karty startowej.
  Zgłoszenia: zgłoszenia telefoniczne przyjmuje sołtys Niepruszewa tel. 660 560 770. Termin zgłoszeń upływa dwa dni przed terminem imprezy. O dopuszczeniu do udziału w imprezie osób zgłoszonych po terminie decyduje organizator.
  Wpisowe: wpisowe wynosi 20,00 zł od drużyny (zawodnik plus pies), dopuszcza się udział dwóch zawodników z jednym psem. Wpisowe płatne w biurze zawodów  przed startem.
  Warunki udziału:  Uczestnikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna, bez względu na płeć. Organizator dopuszcza udział osób niepełnoletnich powyżej 15 roku życia wyłącznie za pisemną zgodą i na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. Pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego musi być dostarczona przed startem.

Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Wydarzenie odbywać się będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
Limity czasowe: organizator ustala limit na pokonanie trasy 120 min. Zawodnicy, którzy przekroczą limit nie będą klasyfikowani.
Psy: Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do stawienia się min. 0,5 h przed startem w celu dokonania weryfikacji weterynaryjnej psa. Tylko psy, które pozytywnie przejdą weryfikację weterynaryjną zostaną dopuszczone do startu. Do udziału w wydarzeniu dopuszcza się wszystkie psy bez względu na wielkość, rasę. Zabrania się startu suk w ciąży oraz do 6 tyg. po porodzie. Zabrania się startu z psami chorymi. Wszystkie psy biorące udział muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie, które należy okazać lekarzowi weterynarii obecnemu podczas imprezy. Brak zaświadczenia wyklucza udział w imprezie. Przystępując do imprezy uczestnik wyraża zgodę na dokonanie wstępnego badania psa przez lekarza weterynarii pod kątem jego stanu zdrowotnego i możliwości uczestniczenia w zawodach. Przez cały czas trwania imprezy uczestnik ma obowiązek trzymać psa na smyczy. Przez cały czas trwania imprezy uczestnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone. Właściciel ma bezwzględny obowiązek sprzątania odchodów po swoim psie na terenie wydarzenia.
Organizacja startu: Zawodnicy startują w kolejności numerów startowych w odstępach 2 min. W trzeciej edycji zawodnicy startują w kolejności zajmowanych miejsc. Pierwszy startuje zawodnik z najlepszym łącznym wynikiem dwóch edycji, a następnie kolejni w odstępach czasowych wynikających ze straty do prowadzącego.

 1. Zgłoszenie do biegu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
  Szczegóły na stronie
  http://osir-buk.pl/aktualnosci/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych.html
 2. Klasyfikacja:
  Zwycięzcą jest zawodnik z psem, który pokona wyznaczoną trasę w najkrótszym czasie i zaliczy wszystkie punkty kontrolne. Zawodnicy, którzy nie zaliczą wszystkich punktów kontrolnych, nie będą klasyfikowani.
  Każda edycja dogtrekkingu klasyfikowana jest oddzielnie. Prowadzona jest również klasyfikacja łączna trzech edycji. Zwycięzcą całego cyklu jest zawodnik, który uzyska najlepszy łączny czas trzech edycji.
 3. Nagrody:
  Zawodnicy zajmujący pierwsze trzy miejsca w każdej edycji i w klasyfikacji łącznej otrzymają pamiątkowe puchary.
 4. Postanowienia końcowe:
  Organizator zapewnia uczestnikom:
  – oznakowanie uczestnika numerem startowym,
  – mapę z przebiegiem trasy,
  – ciepły posiłek i napoje po zakończeniu dogtrekkingu
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Szczegóły

Data:
28 maja 2022
Back To Top
Skip to content