skip to Main Content

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Miasto i Gmina Buk uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”. Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • Osi priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne”,
 • Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”,
 • Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

Projekt realizowany był od 1 września 2017 r. do 29 czerwca 2018 r.

Lider Projektu: Gmina Tarnowo Podgórne

Partnerzy w projekcie: Miasto i Gmina Buk, Gmina Dąbie, Miasto Gniezno, Gmina Grodzisk Wielkopolski, Gmina Miejska Kościan, Gmina Krobia, Gmina Lądek, Gmina Nowy Tomyśl, Powiat Nowotomyski, Gmina Orchowo, Powiat Śremski, Gmina Rokietnica, Gmina Skulsk, Gmina Wieleń, Gmina Władysławów, Gmina Żerków.

Głównym celem projektu było zapewnienie mieszkańcom w/w gmin lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. W rezultacie wpłynęło to na poprawę sprawności działania urzędów administracji samorządowej, jakości obsługi obywateli, dostępu obywateli do informacji publicznej.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:

 • liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 40 szt.
 • liczba rozbudowanych lub zmodernizowanych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania  publiczne – 11 szt.
 • liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja – 66 szt.
 • liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 43 szt.
 • liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego – 2 szt.
 • liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 169 szt.
 • liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 168 szt.
 • liczba zakupionych środków trwałych – 480 szt.
 • liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych – 146 szt.

Wartość projektu: 11 158 974, 66 zł.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 9 451 466, 63 zł.

Back To Top
Skip to content