skip to Main Content

Z dniem 1 stycznia 2022 roku Miasto i Gmina Buk staje się członkiem Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu (adres strony: www.selekt.czempin.pl), który przejmie obowiązki miasta i gminy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Systemem odbioru odpadów komunalnych organizowanym przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” objęte są nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (np. domki letniskowe).

Załączniki:

 1. Informacja dla mieszkańców
 2. Informacja – pojemniki
 3. Ulotka informacyjna: strona 1  strona 2
 4. Harmonogram odbioru odpadów
  Harmonogram I
  Harmonogram II
 5. Regulamin PSZOK
 6. Druk deklaracji od 1 stycznia 2022 dla osoby składającej deklarację po raz pierwszy
 7. Druk deklaracji od 1 stycznia 2022 – w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, korekty bądź wygaśnięcia obowiązku

Poza odbiorem odpadów w wymienionych w harmonogramie terminach, można  oddać bezpłatnie określone frakcje odpadów (patrz – regulamin) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego się w Buku przy ul. Przemysłowej 10.

PSZOK służy tylko mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych.

Godziny otwarcia:
wtorek 7:00-17:00
piątek 7:00-17:00
sobota 8:00-14:00

Back To Top
Skip to content