skip to Main Content

Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze

Urząd Miasta i Gminy Buk
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Punkt czynny:

  • poniedziałki w godz. 11-17,
  • czwartki w godz. 11-15.

Gmina Buk z Punktem Konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze

Informujemy, że Miasto i Gmina Buk kontynuuje funkcjonowanie punktu konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze. Punkt, jak dotychczas pomaga w przygotowaniu wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o rozliczenie środków w Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Od 1 lipca obowiązuje nowa odsłona Programu, w jej ramach może być refundowana część wydatków związanych z wymianą nieefektywnego źródła ciepła lub termomodernizacji w budynkach jednorodzinnych. Z programu można pozyskać dofinansowanie nawet do 45% poniesionych kosztów (w przypadku osób korzystających z podstawowego poziomu dofinansowania), do 75% poniesionych kosztów (w przypadku osób korzystających z podwyższonego poziomu dofinansowania), lub do 90% poniesionych kosztów (w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania).

O pomoc ubiegać się mogą osoby, których roczny przychód nie przekracza 100 000zł. Dodatkowo, dostępne są dwa progi dofinansowania:
– podwyższony dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1564 zł, gdy jest to gospodarstwo wieloosobowe lub 2189 zł, gdy jest to gospodarstwo jednoosobowe;
– najwyższy dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 900 zł, gdy jest to gospodarstwo wieloosobowe lub 1260 zł, gdy jest to gospodarstwo jednoosobowe.

Dofinansowanie możliwe jest w formie dotacji (wniosek składany do wfośigw, za pośrednictwem gminy) lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl).

Więcej informacji można uzyskać w Punkcje Konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze, w Urzędzie Miasta i Gminy Buk.

Maksymalne kwoty dotacji

Statystyki dla gminy Buk

Liczba złożonych wniosków: 90
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 48
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 783 739,14 zł.

Więcej informacji: czystepowietrze.gov.pl

Back To Top
Skip to content