skip to Main Content

Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze

Urząd Miasta i Gminy Buk
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Punkt czynny:

  • poniedziałki w godz. 11-17,
  • czwartki w godz. 11-15.

Nowe zasady Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Od stycznia 2023 roku Program Czyste Powietrze w nowej odsłonie. Najwyższy poziom dofinansowania (zakładając kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną) wzrósł ponad dwukrotnie. Osoby ubiegające się o podstawowy poziom dofinansowania mogą otrzymać 66 tys. zł, w podwyższonym 99 tys. zł, a w najwyższym 135 tys. zł. Tak jak do tej pory wszystko w formie bezzwrotnej dotacji. Warunkiem otrzymania najwyższych kwot będzie przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji. Z taką uznaje się zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40%.

Próg dochodowy, do którego można ubiegać się o dofinansowanie wynosi 135 tys. zł. Gospodarstwa wieloosobowe mogą ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania, gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi 1894 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 2651 zł. O najwyższy poziom dofinansowania mogą ubiegać się osoby, gdzie dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1090 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 1526 zł.

Od stycznia można również składać dwa wnioski o dofinansowanie. W efekcie, beneficjenci, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła, mogą złożyć drugi wniosek na wykonanie częściowej, jak i kompleksowej termomodernizacji budynku. Oprócz tego, wprowadzona została możliwość uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

Nowa wersja programu 2023 “Czyste Powietrze”

Maksymalne kwoty dotacji

Statystyki dla gminy Buk do 31 marca 2024 roku

Liczba złożonych wniosków: 167
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 77
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 429 280,48 zł.

Więcej informacji: czystepowietrze.gov.pl

Back To Top
Skip to content