skip to Main Content

Złote Kłosy laureatem I nagrody powiatu poznańskiego

Zespół Folklorystyczny Złote Kłosy został laureatem głównej nagrody Powiat Poznański za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w 2021 roku!
Z wnioskiem o przyznanie nagrody wystąpił Paweł Adam – Burmistrz Miasta i Gminy Buk.
Zespół od ponad 50 lat propaguje piękno polskiego folkloru i z powodzeniem bierze udział w wielu wojewódzkich i ogólnopolskich przeglądach zespołów folklorystycznych. Ma w swoim dorobku również występy poza granicami kraju.
Wśród nagrodzonych znaleźli się także: Chór Dziewczęcy Canzona z Murowanej Gośliny oraz działający w Kostrzynie Kazimierz Matysek.
Gratulujemy zwycięzcom!
Zachęcamy do obejrzenia materiału o laureatach konkursu, przygotowanego przez powiat poznański: https://bit.ly/3vP3FFI

O udział w konkursie mogą ubiegać się osoby fizyczne lub prawne, a także inne podmioty na podstawie osiągnięć o istotnym znaczeniu, mieszkające na terenie powiatu poznańskiego lub działające na jego rzecz. Osoby fizyczne lub prawne a także inne podmioty oceniane są z uwzględnieniem charakteru działalności osoby fizycznej lub prawnej lub rangi osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania lub ochrony kultury.

Nagrodą jest nagroda pieniężna, w wysokości:

– nagroda I stopnia – 9 500 zł brutto,

– nagroda II stopnia – 6 500 zł brutto,

– nagroda III stopnia – 3 500 zł brutto.

– Siłą naszych nagrodzonych jest umiłowanie tradycji i zarażanie pasją do działania. Ich siłą jest także miłość do regionu i odkrywania kart historii. To ludzie zaangażowani i angażujący. Niosący pozytywne idee. I dlatego, za bycie ambasadorem powiatu, serdecznie wszystkim twórcom dziękuję – mówił starosta poznański Jan Grabkowski podczas ogłoszenia wyników.
Back To Top
Skip to content