skip to Main Content

XXXIX sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 18 marca 2022 r. o godz.17.00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się XXXIX sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Transmisja online z obrad będzie prowadzona w serwisie YouTube na kanale Rady MiG Buk.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk
Piotr Goroński

 

P o r z ą d e k  s e s j i

I. Sprawy organizacyjne.
1) Otwarcie XXXIX sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji z dnia 25 stycznia 2022 r. oraz 15 lutego 2022 r.
3) Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.
1) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1) Rozpatrzenie petycji.
2) Zmiana Uchwały Nr II/3/2018 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji rady, składów osobowych komisji oraz przedmiotu działania każdej komisji.
3) Partycypowanie w kosztach w zakresie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Buk.
4) Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2025.
5) Wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz ustalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
6) Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Niepruszewie.
7) Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej w Buku.
8) Zmiana Uchwały Nr XXXVI/320/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2022 rok.
9) Zmiana uchwały Nr XXXVI/319/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2036.

IV. Interpelacje i zapytania.
V. Oświadczenia radnych.
VI. Wystąpienia osób niebędących radnymi.
VII. Komunikaty.
VIII. Zakończenie.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych 2022

Back To Top
Skip to content