skip to Main Content

Opłaty za gospodarowanie odpadami – numery kont

Informacja dla właścicieli nieruchomości dotycząca indywidualnego numeru rachunku bankowego do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, iż Związek Międzygminny ,,Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” jest w trakcie wysyłania listów poleconych za pośrednictwem poczty z informacją o numerach indywidualnych rachunków bankowych do wnoszenia opłaty śmieciowej. Numery kont wysyłane są na adresy do korespondencji wskazane w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku nieruchomości zamieszkałych zadeklarowaną miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić przelewem do ostatniego dnia każdego bieżącego miesiąca, począwszy od stycznia 2022 roku.
Natomiast właściciel nieruchomości rekreacyjnej, zadeklarowaną opłatę w formie ryczałtu zobowiązany jest wnosić do końca czerwca każdego roku.

Back To Top
Skip to content