skip to Main Content

Bezpieczniej w Buku dzięki PSE!

W II edycji programu „Wzmocnij swoje otoczenie” Urząd Gminy w Buku zgłosił projekt modernizacji oświetlenia na trzech przejściach dla pieszych na terenie Miasta i Gminy Buk.

Dzięki przekazanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w połowie grudnia rozpocznie się modernizacja trzech przejść dla pieszych w Buku:
– przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej oraz Kościuszki,
– przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
– przy Kinie Wielkopolanin (od strony przedszkola Sióstr Miłosierdzia).

Projekt pozwoli na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego. Uczestnicy ruchu drogowego będą lepiej widoczni na drodze, a zdarzenia niebezpieczne zostaną zniwelowane.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców w warunkach pandemii koronawirusa oraz pomoc w dostosowaniu sposobu działania i narzędzi pracy do obowiązujących obostrzeń sanitarnych w gminach, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa.

Szczegółowe informacje o programie „WzMOCnij swoje otoczenie” można znaleźć na stronie internetowej programu pod adresem: www.wzmocnijotoczenie.pl.

Back To Top
Skip to content