skip to Main Content

Dotacja na wymianę pieców – lista rezerwowa

Szanowni Państwo,

na podstawie § 8 ust. 1 Uchwały Nr XXXVII/259/2017 Rady  Miasta  i  Gminy  Buk z  dnia  26 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła, zmienioną Uchwałą Nr XIV/120/2019 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/259/2017 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia  26 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła, uprzejmie Państwa zawiadamiam, że przyznane środki finansowe w kwocie 250 tys. złotych w budżecie Miasta i Gminy Buk na realizację zadania polegającego na wymianie pieców węglowych centralnego ogrzewania lub kaflowych zasilanych paliwem stałym (węglem) na kotły centralnego ogrzewania zasilane gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną, zostały w bieżącym roku wyczerpane.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Buk tworzy listę rezerwową.

Składane wnioski o przyznanie dotacji na wymianę pieców węglowych centralnego ogrzewania lub kaflowych zasilanych paliwem stałym (węglem) na kotły centralnego ogrzewania zasilane gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną w roku bieżącym, będą rozpatrywane dopiero w przypadku zwiększenia środków w budżecie miasta i gminy Buk  w roku 2021, o czym Wnioskodawcy zostaną zawiadomieni oddzielnym pismem.

Osobą kompetentną do udzielania informacji w przedmiocie sprawy jest Pan Konrad Woźniak – insp. ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku (pok. nr 21 tel. 618884442; e-mail .

Back To Top
Skip to content