skip to Main Content

Świadczenie wychowawcze 500+ 2021/2022

Komunikat dotyczący świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022, tj.  od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 kwietnia 2021 roku w siedzibie tut. Ośrodka, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 roku.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej zachęcamy Państwa do składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem:

* Portalu Informacyjno–Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,

* przez bankowość elektroniczną,

* w portalu PUE ZUS.

UWAGA!!!

Terminy wypłaty świadczenia wychowawczego są uzależnione od miesiąca złożenia wniosku
wraz z wymaganymi dokumentami.

1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca tego roku.

3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

Back To Top
Skip to content