skip to Main Content

Bezpłatna komunikacja gminna w dniu wyborów – 15 października br.

Gmina zapewni dojazd wyborców do wszystkich lokali wyborczych. Jest to nowe zadanie związane z organizacją wyborów, realizowane przez gminy w ramach zadań zleconych i wynika z tegorocznej nowelizacji kodeksu wyborczego. Na wykonanie tego zlecenia wojewoda udziela dotacji. Realizacja tego zadania odbywa się we współpracy ze Związkiem Powiatowo-Gminnym „Wielkopolski Transport Regionalny”. W oparciu o istniejące na terenie gminy linie komunikacyjne nr 781, 782 i 783 zapewnią dojazd wyborców do wszystkich lokali wyborczych. Zaplanowano po cztery kursy na każdej linii.

Szczegółowy rozkład jazdy:

         Linia 781

       Linia 782

     Linia 783

Back To Top
Skip to content